RPO WS 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

RPO WS 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19- wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Cel:

  • Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Dla kogo? 

  • mikro i małe przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin naboru?

  • Konkurs zakończony

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru

  • 40 mln PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • Wnioskowana kwota wsparcia uzależniona jest od poziomu zatrudnienia w firmie według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Pełna informacja: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3983-oglaszenie-nabor-nr-rpsw-02-05-00-iz-00-26-315-20-w-trybie-nadzwyczajnym-dla-przedsiebiorcow-na-finansowanie-kapitalu-obrotowego

Źródło: Uchwała nr 2398/20 Zarządu województwa świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.