Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, termin naboru: 30 czerwiec – 29 grudzień 2017 

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego: I kwartał 2018 r. 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła: IV kwartał 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe oraz śledzenia strony głównej: a1europe.pl