Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, infrastruktura B+R, termin naboru: 30 czerwiec - 31 październik 2017, fiszka

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, termin naboru: 29 wrzesień - 31 października 2017, fiszka

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, termin naboru: 30 czerwiec – 29 grudzień 2017 

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach  termin naboru: IV kwartał 2017

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe oraz śledzenia strony głównej: a1europe.pl