Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, termin naboru: 20 kwiecień - 20 października 2017

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, projekty B+R, termin naboru: 30 czerwiec - 31 lipiec 2017, fiszka

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, infrastruktura B+R, termin naboru: 30 czerwiec - 31 październik 2017, fiszka

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, termin naboru: 30 czerwiec - 29 wrzesień 2017 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, termin naboru: 30 czerwiec – 29 grudzień 2017 

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, termin naboru: : III kwartał 2017.

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, termin naboru: III kwartał 2017 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe oraz śledzenia strony głównej: a1europe.pl